Xin chào .Hãy đăng ký 1 trong 2 gói sau:
+Gói vip DK gửi 9928(5.000 VNĐ / ngày, gia hạn hàng ngày) ĐĂNG KÝ
+ Gói thường DKT gửi 9928 (1.000 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày) ĐĂNG KÝ