Danh sách trúng thưởng

Thẻ cào may mắn
STT Thời gian Giải thưởng Số điện thoại
01/01/2020 - 30/03/2020 01 cây vàng SJC 9999 0942879xxx
1 01/01/2020 - 31/01/2020 01 điện thoại Iphone 11 Pro max 256Gb 0819020xxx
2 01/01/2020 - 31/01/2020 01 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng 0834277xxx
3 01/02/2020 - 29/02/2020 01 điện thoại Iphone 11 Pro max 256Gb 0946210xxx
4 01/02/2020 - 29/02/2020 01 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng 0965046xxx
5 01/03/2020 - 30/03/2020 01 điện thoại Iphone 11 Pro max 256Gb 0886890xxx
6 01/03/2020 - 30/03/2020 01 thẻ cào mệnh giá 500.000 đồng 0816724xxx