Qúy khách đang sử dụng wifi, vui lòng truy cập bằng 3G của Vinaphone để sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký 1 trong 3 gói sau:
+ Gói vip DK gửi 9928 (5.000 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày) ĐĂNG KÝ
+ Gói thường DKT gửi 9928 (1.000 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày) ĐĂNG KÝ
+ Gói FREE D0 gửi 9928 (0 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày) ĐĂNG KÝ